Rozměr 1D-5D

Rozměry 1D-5D

Můžeme slyšet, že v rámci proměny naší Země bychom měli projít i změnou našeho vnímání. Měla by to být změna, ve které začněme vnímat v novém rozměru. Běžně vnímaný rozměr, ve kterém dnes žijeme je 3D. Naše vnímání byse však v následjící době mělo rozšířit až na běžné vnímání rozměru 5D.
Co si pod tím ale máme představit?
Velmi zjednodušeně řečeno:

Matematika či fyzika vnímá vše, tedy i označení rozměrů z pozice čistě logické a z podmínek, které jsou nám známé a tedy měřitelné.

Ezoterika tato označení spíše vnímá z pozice abstraktní až filozofické. Z její ho pohledu to lze tedy vyjádřit takto:

1D Stav uvědomění si sebe sama. Nebo-li : Já jsem.
2D Mé Já se promítá do prostoru. Vytyčuji tedy podmínky, ve kterých se vyskytuji.
3D Mnou vytyčené okolí na mne zpětně reaguje. ( Vzniká tedy čas)
4D Přítomný okamžik a jeho uvědomění ( Mizí chronologické vnímání času.)
5D Realizace sebe sama v přítomném okamžiku (Vše se odehrává v přítomném okamžiku na základě pouhé myšlenky)

Velice zajímavě a srozumitelně jsem to našla popsáno z pohledu kvantové fyziky na
http://hawelson.blog.cz/0909/druhy-casovy-rozmer-umoznujici-pruchod-myslenkou-mezi-paralelnimi-dimenzemi
 

« Zpět