Tipy

Odpoutání se od slibů

Také partnerské sliby z předešlých životů mohou vytvářet silná pouta, a tak bývalým partnerům bránit v energ. odloučení,což pro oba znamená nesmírné omezení jejich osobní svobody.
Někdy se stane, že se části duše zachytí v auře druhého,čímž je doslova okupují. To pak nezpůsobuje jenom připoutání,nýbrž trvalou ztrátu energie, neboť hospodaření s energií a tok harmonických sil jsou tak neustále rušeny. Zde může pomoc odpoutání a modlitba.

Usedneme na klidné místo, ale ještě předtím je nutné se ujistit, že nás nic nebude rušit.
Poté se zhluboka několikrát nadechneme a vydechneme, postavíme chodidla na zem, narovnáme páteř a uvolníme celé tělo, od hlav y přes šíji, ramena horní část těla, břicho až po nohy, to vše během klidného výdech a nádechu. Potom začneme dýchat normálně a pronášet následující slova,:

S Láskou duchovního světa a s mocí Ježíše Krista se zříkám všech skrytých závazků, přísah a pout, které se ve mně dosud drží.
Zříkám se všech slibů zavazujících člověka a předávám všechny energie a pouta do moci Krista, aby mohly být s jeho pomocí odbourány.
Přetrvávají-li ve mně účinné sliby, přísahy a závazky poutající jiné bytosti, prosím, aby tímto byly mocí Ježíše Krista zrušeny.
V Lásce prosím moc nejvyšší, sejmi z nás všechna pouta a negativní energie, které jsou tak ještě uvězněny, a zruš je. Uvolni prosím cestu Boží k lásce pro mě a všechny duše, kterých se tento proces dotýká.
Z hloubi srdce za tuto lásku děkuji.

Tuto prosbu o odpoutání několikrát opakujte.


Moc takových slibů z dřívějších dob by se neměla podceňovat. Mnoho lidí v sobě v dětství pociťovalo sklon stvrzovat důležité sliby například rituálem pokrevního bratrství jako u indiánů. Tato pouta skutečně posilují energie. Energetickými spojeními, která dřív lidi vzájemně poutala výrazněji než dnes, byli partneři úzce vázáni k existujícím vzorům, a také se více snažili tyto přísahy a závazky dodržovat, neboť nedodržení takového slibu mohlo mít nedozírné následky. Sliby bývali často spojovány s hrozbou, že pokud je někdo nedodrží, bude se na věky smažit v pekle nebo skončí jako posedlý ďáblem. Kdo přísahu porušil. neměl už nikdy pocit štěstí a byl na věky proklet. Toto zadání nás ještě dnes často zatěžuje a zvyšuje vnitřní pocity viny
 

« Zpět