Práce na sobě

Zákon odpuštění

Odpuštění je často jedinou možností, jak se zbavit nějakého problému, který nás v životě potká, nebo se opakuje. A je to také jediná cesta, jak se v takovém případě posunout dál.
Neodpustíme-li na všech úrovních, stále se nám problém vrací a vršíme na něj nové a nové bloky.
Odpuštění je také důležitým klíčem k léčení. Pokud v sobě udržujeme negativní energii tato energie se časem projeví nemocí.

Zde nabízím důležitou pomůcku, jak se k odpuštění dostat. Zákon odpuštění.Doporučuji pracovat s ním pravidelně a soustavně, kdykoli Vás bude něco v životě trápit a dělat Vám problém. Díky tomu Vám začnou velmi rychle docházet potřebné souvislosti a o to dřív se svých problémů zbavíte.
Zákon odpuštění je třeba při problému číst denně společně s Motlitbou pro očistu karmy. Čtěte ho třeba i v duchu, ale pomalu a s prožitkem, aby Vám na úrovni vědomé i podvědomé pomohl pochopit všechny potřebné souvislosti.


Zákon odpuštění - vhodné na čištění karmy a lepší pochopení prožívaného:

1.Pane Bože , můj stvořiteli, skrze Tvou lásku odpouštím každému, kdo mi v tomto životě i před tímto životem ublížil a ponížil mě. Odpouštím, ať už si tyto osoby pamatuji či nikoliv, posílám jim svou lásku a prosím Tě, můj Pane, nechť jsou požehnáni oni i jejich potomci- i dosud nenarození, je-li to Tvá vůle.Já odpouštím vědouc, že vše je Tebou dané – zkouškou, jež očišťuje . Já odpouštím, já odpouštím, já odpouštím. Amen.

2.Pane Bože, s pokorou a úctou v srdci ke všemu Stvořenému Tě prosím o odpuštění. Můj Pane, odpusť, že ve chvílích zoufalství jsem Tě opustil(a), přestože mé srdce k tobě hledělo od chvíle Stvoření mé duše. Odpusť, že zaslepen(a) bolestí jsem neviděl(a) cestu Tebou určenou, odpusť, že jsem touto cestou pohrdl(a). Neboť Tvá láska byla se mnou i tehdy, když jsem ji z pýchy odmítal(a). Pane Bože, skrze Tvou lásku a nekonečnou milost prosím o odpuštění všechny ty osoby, kterým jsem vědomě či nevědomě ublížil(a) , ať už v tomto životě nebo v jiných , Tebou daných. Skrze Tebe prosím o odpuštění, ať už si to ti, kterým jsem ublížil(a), uvědomovali nebo ne. S pokorou v srdci, z něhož nabízím svou nepatrnou lidskou lásku, prosím o odpuštění i potomky i dosud nenarozené těch, jimž má svoboda Tebou daná ublížila.Tebe, Pane Bože, prosím o odpuštění , milost a požehnání. Amen.

3.Pane Bože, prosím, stůj při mně cestou odpouštění , k němuž mi dáváš jen Ty právo. Stvořen(a) Tebou k svobodnému životu a myšlení , podléhala má duše i tělo z neznalosti, pýchy či žádostivosti věcem jevům, které Ty, Pane, svou nezměřitelnou láskou milostiplně pomíjíš, ač jsou Tvého zraku nehodny. Hluboko v srdci se za tyto věci a jevy stydím a je hrozné pomyšlení, že není nikoho, kdo by mi dal odpuštění, neboť není žalobce. Já tyto věci a jevy odmítám a budu nadále odmítat, s Tebou v srdci jim chci a budu čelit.Pane Bože, stůj při mně – já odpouštím sám(a) sobě vše, co jsem učinil(a), jež není hodno Bohem Stvořeného! Já si odpouštím, já odhazuji tento balvan na mém srdci a toto srdce, teď čisté, nabízím Tobě, můj Stvořiteli. Amen.


MODLITBA PRO OČISTU KARMY

PANE STVOŘITELI, KTERÝŽ JSI MNE UČINIL ČLOVĚKEM. MÁ LÁSKA K TOBĚ JE NEJVYŠŠÍM ŠTĚSTÍM A SMYSLEM MÉHO ŽIVOTA . A VEŠKERÉ POZEMSKÉ ŠTĚSTÍ, KTERÉ JSEM KDY MĚL, MÁM A BUDU MÍT, BUDE PRO MĚ I MÉ POTOMKY VŽDY JEN PROSTŘEDKEM, JEN ZPŮSOBEM, JAK DÁL POSÍLIT LÁSKU K TOBĚ.
A VŠECHNO CO SE UDÁLO A UDÁ, PŘIJÍMÁM JAKO
TEBOU DANÉ A MÁ DUŠE TO PŘIJÍMÁ S LÁSKOU.
AMEN
 

« Zpět