Ověřování informací

Práce s kyvadélkem a univerzální podložkou

Pokud pracujete se siderickým kyvadélkem, přijímáte informace z nejvyšší informační sféry svou korunní čakrou a ony pak vycházejí ostatními čakrami ven. Kyvadélko je jen pracovní nástroj, ukazovátko, kterým můžeme takto získané informace přeložit do, pro nás srozumitelné, formy.
Nezáleží tedy na jeho materiálu, tvaru, barvě, ani není třeba ho energeticky čistit. Rozhodují jen vaše sympatie. Mělo by Vám s ním být zkrátka dobře.

Jak pracovat:
Sednete si tak, abyste si mohli pohodlně opřít loket o stůl.
Podložku máte položenou v úrovni prsou.
Šňůrku kyvadélka uchopte do ruky dvěma prsty. Jak dlouhou šňůrku necháte viset, záleží jen na Vás. Udělejte to tak, aby to bylo pro vás pohodlné. Kyvadélko nechte v klidu viset nad středním bodem v dolní části tabulky. Potom kyvadélku sami dejte neutrální pohyb. Roztočte ho do kruhu. Je jedno, na kterou stranu. V duchu pak položte otázku, na kterou chcete znát odpověď. Můžete při tom zavřít oči, abyste své kyvadlo nemohli ovlivňovat. Potom už jen otevřete oči a odečtěte to, co vám kyvadélko ukáže. Poté kyvadélko opět zastavíte a můžete se stejným systémem ptát na další otázky.

Pokládání otázky:
Otázky je třeba vždy pokládat co nejkonkrétněji a nejpřesněji.

1) Otázku položíme buď tak, aby na ni byla jednoznačná odpověď ANO nebo NE. Usměrní-li se kyvadlo tak, že se bude kývat od středového bodu vlevo, odpověď je ANO. Usměrní-li se kýváním vpravo, odpověď je NE. Číselné stupnice na tabulce si v tomto případě nevšímáme.

2) Ptáme li se na počet, procenta, kilogramy ap., všímáme si pouze číselné stupnice a odečítáme podle ní. Pokud se ptáme na jednotky, je třeba to v otázce jasně určit. ( „ Kolik to je, když na této tabulce 10=1 ?“)

Zásady:
1. Pohyb kyvadélka je možné ovlivnit vlastní vůlí. Proto je třeba oprostit se od toho, jakou odpověď bychom „chtěli“ dostat. Je proto třeba chtít znát OBJEKTIVNÍ PRAVDU.

2. Stoprocentní víra, že nám kyvadlo funguje způsobí, že bude skutečně neomylné.

3. Může se stát, že kyvadélko na otázku neodpoví( točí se stále dokola, nebo se zastavuje).Pak jste buď jste nevhodně položili otázku, nebo se ptáte na něco, co zkrátka nemáte vědět, nebo je to záležitost někoho jiného.

4. Kyvadélko není věštecká pomůcka! Budoucnost je možné vlastní vůlí změnit a kyvadélko ukazuje jen hotovou a neměnnou pravdu.

5. Nesdělujte druhým lidem kyvadélkem informace, které se netýkají jich osobně.

6. Pokud se zeptáte kyvadla na nějaké své rozhodnutí, musíte se potom také tak zachovat. Jinak příště budou odpovědi vašeho kyvadla nespolehlivé. Je lepší se zeptat: „Na kolik procent je pro mne vhodné...“

7. Spolehlivost vašeho kyvadla je přímo úměrná duchovní a morální úrovni Vámi položených otázek.

Práce s kyvadélkem chce pro začátek trochu tréninku a trpělivosti, ale po krátké době se Vám Vaše úsilí mnohonásobně vrátí. Přeji Vám, aby pro Vás kyvadélko bylo tím nejbližším pomocníkem v hledání pravdy , štěstí a lásky.
 

« Zpět