Kineziologie

Lenka Bartošíková

Při své práci využívám techniku Kineziologie, učení Slunce naděje a Život člověka.
Kontakt:
telefon: 728 860 514
email:l.bartosikova@centrum.cz

Své zdravotní, psychické či vztahové problémy si vytváříme ve svém životě sami, aniž bychom si to často uvědomovali. Stejně je to i se situacemi a lidmi, které do svého života přitahujeme.
Příčinou jsou bloky, které jsme si vytvořili v průběhu života, nebo které jsme převzali od svých rodičů společně s názory na život a vzorci chování. Při své práci s klienty hledáme příčiny těchto bloků a obtíží a ty pak společně odstraňujeme.
Pokud tedy nevíme: jak se zbavit strachů, fóbií, závislostí, nemocí …
jak se máme rozhodnout…
co udělat, abychom se pohnuli z místa…
jak dosáhnout splnění svých přání…
je důležité nalézt příčinu toho, co nám v tom brání, a tu odstranit. V případě nemoci je potřeba nalézt psychosomatické vysvětlení vzniku nemoci. Tím mohou být blokované emoce, myšlenky, nerovnováha v životě apod. Nemoc nám pouze ukazuje, že v našem životě není něco v pořádku. Ve chvíli kdy odhalíme co to je, můžeme pracovat na nápravě a své tělo tak vyléčit.