Dotazy a dopisy

Můj syn je od 2 let velmi zvláštní.

Byl velmi vzteklý, nesnášenlivý, těžko si zvykal na cokoliv nového odmítal se čemukoliv přizpůsobit.
Těžko navazoval kontakty s dětmi, zvláště s dětmi stejně starými. Ve školce kam začal od 3 let chodit, neustálé kázeňské problémy, nezvladatelnost, učitelky si stěžovaly že neví co s ním... byli jsme v pedagog.psych.poradně, kde nám neporadili nic, respektive s ním vůbec nedokázaly navázat kontakt. Od této zimy spíše předjaří se problém velmi zlepšil a syn se zdá být v pohodě, ačkoli určitá těžkost se přizpůsobit čemukoliv co se jemu zrovna nezdá je stále složité. Jinak je chlapec čestný, spravedlivý, citlivý. Často mluvil už jako malý o létání a o křídlech, neustále se mně ptal kdy už mu narostou křídla. Také když mu říkám já nebo někdo z rodiny ať na sebe dává pozor bez jaké bázně a strachu a přirozeně odpoví, přece když umřu tak se znovu narodím. Má na malé dítě nezvyklé názory. Myslíte že by mohlo jít o indigové dítě???

Kateřina:
Váš syn je typické indigové dítě. Nastudujte pečlivě knihu Caroline Hehenkamph " Fenomén indigové barvy a stále s ní pracujte a uvidíte, že výsledky se dostaví. S tímhle u nás bohužel lékaři ani psychologové vůbec nepracují. Mám ještě další informace (získané přímo od indigových dětí), které v knize nenajdete,a to jak s indigovými dětmi navázat bližší kontakt. Je třeba je třikrát po sobě(nejlépe tři večery) velmi pokorně požádat o to, zda by vám mohli říci něco o svých pomocnících, které u sebe mají. Mohou jim říkat andělé, nebo duchové nebo skřítci a nebo mají pro ně nějaká svá jména. Tyto děti mají totiž přímé napojení na vyšší sféru a také na své rádce, kteří jim se vším pomáhají. Problém je, že mají shora zakázáno o těchto bytostech mluvit. A to z toho důvodu, aby je "nazavřeli do blázince a nebo jim nepíchali injekce". Ale pokud proběhnou ty zmíněné tři žádosti a oni k vám získají důvěru a poznají, že jim skutečně věříte, zasvětí vás do svých tajemství a svého světa. A budte se divit, kolik informací vám poskytnou. A také samozřejmě budou lépe spolupracovat. Také si lépe poradíte s jeho nočními děsy. Má totiž určitě také své ochránce, které mu na jeho žádost mohou pomáhat. vysvětlete mu taky, že v tomhle životě mu pravděpodobně křídla nenarostou, ale že se může kdykoli prolétnout v duchu. A naučte ho v každém případě cvičení uzemňování tak, jak je popsané vzadu v knize Fenomén indigové barvy.
 

« Zpět