Desatero pro rodiče

Nejvýznamnějsí doporučení pro rodiče

BUĎTE ČESTNÍ
Poskytujte v maximální míře vysvětlení odpovídající jejich inteligenci a zralosti.

NEMANIPULUJTE
Žádné obviňování! S indigem nehne.

DEJTE JIM NAJEVO ÚCTU
Jsou pouze menší věkem, ale často moudřejší. Nemluvte k nim povýšeně, ponesou to s nelibostí. Respektujte je. Berte je jako sobě rovné jak jen můžete. Nechte je, aby se podílely na pravidlech a věcech z nich vyplývajících. Spolehněte se, že mají omezení, která je ochrání.

ZPLNOMOCNĚTE JE
Nechte je rozvinout svou autonomii tím, že budou dělat co nejvíce věcí samostatně. Nechte je vybírat si oblečení, učte je samostatně se koupat v útlém věku.

RESPEKTUJTE JEJICH PSYCHICKÉ SCHOPNOSTI
Pomozte jim rozvíjet jejich neobvyklé schopnsti procvičováním, kurzy a povzbuzováním.

NAUČTE JE JAK SE ENERGETICKY CHRÁNIT A UZEMŇOVAT SE
Indigo je velmi citlivé na emoce. Může u něho docházet k častým změnám nálad; ty jsou často způsobeny tím, že přebírá energie ostatních okolo. Velmi užitečným může být trénink léčivých energetických cvičení a technik.

UČTE JE RELAXOVAT A MEDITOVAT
Relaxace a meditace jim mohou pomoci lépe zvládat nároky života, najít duševní rovnováhu, spojit se s duchovním světem.. Přijemnou meditací je např. buddhistická meditace dobrotivosti -meditace mettá. Ideální a jednoduchá je pro ně také Meditace sloupu.

RESPEKTUJTE JEJICH EMOČNÍ A FYZICKOU CITLIVOST
Můžete ji považovat za extrémní a neobvyklou, ale oni si nevymýšlejí a mohou potřebovat vaši pomoc, aby své pocity zvládaly.

NAJDĚTE ALTERNATIVNÍ TERAPII PRO PORUCHY POZORNOSTI ČI JINÉ
Nedávejte jim léky jako je např. Ritalin. Zkuste najít alternativní způsoby, jak s takovým chováním pracovat, jako třeba výživové doplňky, květové/rostlinné esence, přípravky Aura-somy apod. a zkuste najít školu, kde budou mít možnost volby ve výuce.

POMOZTE JIM DOZVÍDAT SE O JEJICH INDIGOVÉ POVAZE A ŽIVOTNÍM POSLÁNÍ
Indigoví lidé jsou zde vždy z nějakého důvodu. Mají jedinečné charakteristiky chování, které umožňují přinést nové energie a zlepšit svět. Dokud si to neuvědomí, mohou mít velké potíže s tím, jak naložit se svým lidstvím a jak se vypořádat se svou přecitlivělostí a odlišností. Když se dozvědí, že je zde důvod, proč jsou odlišné, budou schopny to lépe zvládat a pracovat na svém poslání.