Kdo jsou

Typické znaky indigových dětí

- Pohled těchto dětí působí moudře a dospěle a už po narození si svou matku dokáží prohlížet vědomě upřeným pohledem.
- Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení a vnímání. Dokáží přirozeně vnímat i věci běžným lidem neviditelné, jako jsou energie, aury, jiné duchovní bytosti apod.
- Ve svém nitru si uvědomují životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu.
Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost a jsou sami čestné, upřímné.
Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění.
- Bývají často hyperaktivní. Pozornost je těkavá, dokáží dělat několik věcí najednou. Některé jsou ale naopak velmi klidné a uzavřené do sebe.
- Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich prudkou negativní reakci. Mají potíže s disciplínou a autoritami. Na neopodstatněný výchovný nátlak nebo fyzické tresty reagují agresí. K podřízenosti je nedonutí žádný, ani sociální nátlak. Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří. Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samotné. Nesnáší, když se s nimi jedná jako s dítětem.
- Často si připadají jiné, nepochopené, nedostatečné. To jim může už v útlém věku vyvolávat pocity deprese a beznaděje. Mohou mít problémy se sebedůvěrou.
- Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami.
- Nepřijímají koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat.
- Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědí jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti. Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé.
- Často se utíkají do "svého světa",o kterém nedokáží s druhými mluvit.
- Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou.
- Může se stát, že mluví s "neviditelnými"přáteli, nebo se bojí duchů, které vidí.
- Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit.
- Jsou přecitlivělé na potravu. Sami nejlépe vědí, co právě jejich tělo potřebuje a co ne a jasně si o to řeknou. Trpívají atopickými ekzémy a alergiemi.
- Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo.
- Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči.
- V některých obdobích mohou projevovat silnou závislost na některém z rodičů.
- Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naopak vůbec žádnou.
- Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme. Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí.
- Vědí také, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím.
- Často v sobě spojují "mužské"a "ženské"kvality.
- Svoje postoje dokáží ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující.
- Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma.
- Jen těžko se ztotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách a nebo k čemu je nutí doma. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí.
- Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápe a akceptuje. A to i v případě, že se setkají se sobě podobnými.
- Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich "duše".
- Mají silnou intuici.
- Trpí při čekání ve frontách a bývají netrpělivé.
- Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost.
- Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvládnou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat.
- Rovnováha a spokojenost všech členů rodiny se sebou samými má velký vliv na chování i zdravotní stav těchto dětí.
- Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru!Z knihy "Jak pečovat o děťátko"
Autor textu : Kateřina Pokorná
www.tetakaterina.cz
 

« Zpět