Myšlenka pro každý den

Grandiózní pocit sebedůležitosti vede k sebeklamu.