Novinky

Přeji krásný rok 2020!

Bože, nauč mne trpělivosti, abych se mohla smířit s věcmi, které nemohu změnit, dej mi sílu, abych mohla změnit to, co změnit mohu a obdař mne moudrostí, abych jedno od druhého rozeznala.
Totéž přeji i Vám!
Kateřina
 

« Zpět