Obchůdek

Obchodní podmínky, dodací lhůty, reklamace:

1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Podnikatel :
Provozovatel e-shopu :
Kateřina Pokorná
Palackého 354/11
390 02 Tábor
Dále jen : Podnikatel
Více informací:
Kontaktní údaje :
e-mail: divadloka@gmail.com
Tel:+420606400997
Na emaily odpovídám do 24 hod, vyjímečně do 3 dnů


2.OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
Na internetových stránkách si Kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.
• Kupujícím může být fyzická osoba i právnická osoba.
• Spotřebitelem je Kupující, který nenakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje.
Vytvoření Objednávky není podmíněno registrací Kupujícího na stránkách Podnikatele, ale takováto registrace Kupujícímu přinese určité výhody.
Odesláním objednávky dojde k uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Podnikatelem.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a Odesláním objednávky Kupující souhlasí s celkovou cenou objednávky a Obchodními podmínkami e-shopu.
Po zpracování objednávky obdrží Kupující potvrzení objednávky, a pokud si při objednání zvolil způsob úhrady za objednané zboží převodem před dodáním zboží, také podklady pro provedení platby.
Ceny zboží si Kupující může ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu zboží ke Kupujícímu jsou uvedeny na stránce BANKOVNÍ SPOJENÍ, PLATBY, POŠTOVNÉ A BALNÉ.

Pokud objevíte jakýkoli problém s objednávkou, dodávkou či nějakou nejasnost, nebojte se napsat e-mail nebo zavolat na výše uvedený kontakt. Váš problém bude okamžitě řešen.

3. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ
Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností Podnikatele dodáno v co nejkratší době poštou.
Termín dodání je do 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky, obvykle do 2-3 pracovních dnů.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje Podnikatel a to na území celé České a Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu doručení. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde Kupující v sekci Bankovní spojení, platby, poštovné a balné:.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Kupující má několik možností uhrazení kupní ceny za objednané zboží:
• zboží je možné v plné výši uhradit Podnikateli v hotovosti při osobním odběru
• poukázáním kupní ceny na účet Podnikatele, pod variabilním symbolem, který platbu identifikuje
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.
Na dobírku zboží nezasíláme.

Převzetí zboží
Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu, je Kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Nebezpečí škody na věci
Přechází na Kupujícího:
• Při osobním odběru převzetím věci § 2121, odst.1 zákona 89/2012 Sb.
• Při zaslání přepravní službou předáním věci dopravci § 2123, odst.1 zákona 89/2012 Sb.

Komunikace mezi Kupujícím a Podnikatelem
Komunikace mezi Podnikatelem a Kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. OSOBNÍ ODBĚR
Pokud Kupující objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, Podnikatel Kupujícímu zašle informaci, že zboží je připraveno k výdeji. Zboží je Kupujícímu Podnikatelem rezervováno po dobu pěti pracovních dnů od výzvy k odběru zboží, pokud není předem dohodnuto jinak.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE - uplatnění práv z odpovědnosti za vady
• Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím.
• Záruční doba je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.
• Jako záruční list slouží daňový doklad.
• Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Práva z vadného plnění (Reklamace)
Podnikatel prodává zboží bez vad § 2161, zákona 89/2012 Sb. U zuživatelné věci je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě u věci podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít § 2163, zákona 89/2012 Sb.
V případě, že Kupující při převzetí zboží objevil na zakoupeném zboží vadu, má Kupující právo na výměnu zboží. Pokud se vada na dodaném zboží vyskytne v průběhu záruční doby, je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady zboží § 2165, zákona 89/2012 Sb.

Postup reklamace
Pokud chce Kupující reklamovat zboží koupené v našem internetovém obchodě, ZAŠLE EMAIL NA divadloka@gmail.com , kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou Kupujícímu zaslány informace o dalším postupu. Alternativně nás Kupující může kontaktovat telefonicky a postup reklamace s ním bude dohodnut. Pokud bude Kupující reklamované zboží zasílat na adresu našeho e-shopu, je vhodné zboží zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože Podnikatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím takto zaslaného zboží.
Reklamované zboží nelze zasílat na dobírku. Taková zásilka nebude Podnikatelem přijata.

6. POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy dle § 1829, odst.1 zákona 89/2012 Sb. Zašle, nebo předá Podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel § 1831, odst.1 zákona 89/2012 Sb.
Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy (za předpokladu, že bylo Spotřebitelem vráceno zboží), všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží Spotřebiteli (náklady na dodání Českou poštou) § 1832, odst.1 a 2 zákona 89/2012 Sb. Náklady na vrácení zboží Podnikateli nese Spotřebitel § 1832, odst.3 zákona 89/2012 Sb.
Peněžní prostředky budou vráceny buď v hotovosti (při osobním vrácení zboží), nebo převodem na bankovní účet Spotřebitele. Spotřebitel je povinen sdělit Podnikateli číslo bankovního účtu, na který chce peněžní prostředky zaslat.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře kupující uděluje provozovateli tohoto elektronického obchodu souhlas s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti dodavatele a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ostatními relevantními právními předpisy. Provozovatel tohoto elektronického obchodu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Stránky tohoto elektronického obchodu obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu.


8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Kupujícím a Podnikatelem.
Podnikatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit

V Táboře 4.11.2017
 

« Zpět