Vaše dotazy

Čistota karmy a úroveň duchovního vědomí

Dotaz:
Slyšela jsem, že je možné si kyvadélkem ověřit u druhých lidí "čistotu karmy " a "úroveň duchovního vědomí". O co jde?
Kateřina:
Čistota karmy je to, nakolik ať vědomě nebo nevědomě zasahujeme do svobodné vůle druhých lidí. Tedy ten, kdo vědomě ubližuje nebo škodí, bude mít patrně čistotu karmy zhruba okolo 50% a níž. Ovšem čitotu karmy si naruší i ten, kdo byť v dobré vůli pomoci, pomáhá druhému proti jeho vůli, neboť má pocit, že ví lépe, co je pro druhého dobré. Normální by mělo být 100%. Ovšem jediným "nepochopením" situace se nám může tahle čistota narušit. Může se to stát kdykoli a komukoli. Proto jsme ostatně tady. Pak je potřeba pochopit souvislost a odpustit sobě, druhému...atd. Kdo o sobě přemýšlí a pracuje na sobě, nemělo by se mu přihodit, aby čistota jeho karmy klesla pod 80 %. Úroveň duchovního vědomí je schopnost chápání souvislostí. Schopnost se zvyšuje, čím více máme prožito a za sebou, nejen v tomto životě. Dalo by se to také velmi lapidárně nazvat, kolik toho jetě zbývá do cíle. Pokud tedy budeme vycházet z toho, že v cíli budeme, až pochopíme souvislost všeho se vším. Na naší Zemi by v příštích letech měli zůstávat pouze bytosti, které mají úroveň vědomí 80% a výš. Ti ostatní buď ještě pochopí a nebo se budou příště inkarnovat na planetách příslušných jejich úrovni. Ovšem jen vzácně tady najdete někoho, kdo by měl 100%. Ten by tady už sám neměl příliš co na práci. Pokud by tu nebyl proto, aby posunoval jiné. Úroveň vědomí a čistota karmy se může tedy zásadně lišit. A není jedno důelžitější než druhé. Jde o rozdílné věci. Úroveň vědomí neovlivníte svou vůlí, ale zkušeností. Čistotu karmy pak svým hledáním a chápáním.
 

« Zpět