Alternativní techniky

Kouzla a magie

Pokud chcete použít něco z této rubriky, přečtěte si prosím hned ten první článeček.
Pak se teprve vrhněte dál. Je to důležité pro vaši ochranu a bezpečí.
Najdete tady účinné a u mých posluchačů populární provázkové kouzlo, také několik kouzel jak získat lásku a také ochranné kouzlo proti nepřátelům, kouzlo pro získání bohatství a další.
POZOR ! NIKDY ALE NEPORUŠTE ZÁKON ZACHOVÁNÍ SVOBODNÉ VŮLE DRUHÉ BYTOSTI!


Mnoho z vás přitahují především ty informace, ve kterých dostáváte návody na kouzla a čarování. Vždycky však upozorňuji na nebezpečí, která na vás číhají, pokud se do něčeho takového pustíte.

Člověk, který takové věci provozuje by totiž měl mít v sobě absolutní jasno. Měl by vědět, že vždycky svým čarováním uvolňuje určitou sílu, která se velmi snadno může obrátit proti jemu samému.

Než se do takových věcí pustíte, ujasněte si, co všechno jste ochotni pro splnění svého přání obětovat. Protože v magii je vždycky něco za něco.

Může se stát, že i správně formulované přání spustí lavinu velkých změn ve vašem životě, aby přání mohlo být uskutečněno. Když třeba budete čarovat pro to, abyste měli dostatek peněz, počítejte s tím, že se třeba začne měnit celý váš život, aby vám umožnil splnit vaše přání. Ke každému kouzlu tedy přistupujte velmi odpovědně a opatrně. Stačí malá chybička ve formulaci a přání se vyplní doslova. Peníze vám mohou také přijít prostřednictvím dědictví po někom, koho jste měli rádi. To vše si včas uvědomte, než se do toho pustíte.

Pokud čarujete na lásku, dobře si ujasněte, co od vztahu očekáváte. Ten, koho nyní milujete, vám později může být na obtíž. Kromě toho, pokud někoho připoutáte kouzlem, bude to mít pro vás stejnou hodnotu, jako kdyby vás miloval sám z vlastní vůle? To všechno je třeba pečlivě zvážit.

Já si myslím, že s kouzly by se mělo šetřit. Je lepší prostě žít a snažit se všechno získat svým vlastním úsilím. Ke kouzlu bych přistoupila až v okamžiku, kdy jsem si jista, že chyba není ve mně ale pouze v tom, že nemám zkrátka v některé oblasti štěstí. Ale musím při tom počítat se vším.

Nikdy svým čarováním neovlivňujte svobodnou vůli druhých lidí! Jinak se vám to vrátí jako bumerang a velmi nadlouho tím negativně ovlivníte svou karmu. Přeji vám mnoho úspěchů především ve vašem životě ale také v případném čarování. Držím palce.

Kouzla přivolávací

PROVÁZKOVÉ KOUZLO
Starou a osvědčenou čarodějnou technikou je provázková magie. Díky provázkové magii si můžete splnit jakékoli přání. K tomuto kouzlu budete potřebovat provázek z přírodního materiálu.
Nejlépe červený, ale není to podmínka. Měl by být dlouhý 2metry a 70cm. Je dobré tento provázek vysvětit. Možné je, udělat to tak, že při svém vlastním obřadu požádáte Boha o pomoc a vložíte tak do provázku co nejvíce energie. Na samotný obřad provázkové magie si udělejte čas. Sedněte si, zapalte svíčku, vezměte provázek a soustřeďte se na svůj cíl, na své přání. Potom začnete pomalu s velikým soustředěním mentální síly postupně zavazovat na provaze uzly. Důležité je však pořadí: První zavážeme na jednom konci provázku, druhý na opačném konci. Třetí přesně uprostřed mezi nimi. Čtvrtý a pátý opět doprostřed mezi už hotové uzly. Máme teď tedy na provázku pět uzlů, stejně daleko od sebe. Šestý uděláme mezi prvními dvěma uzlíky, Sedmý mezi dvěma posledními. Osmý zavážeme vlevo vedle středového uzlu a poslední devátý bude vpravo vedle středového. Mezi zavazováním jednotlivých uzlů si dávejte načas, soustřeďte se na svůj cíl a vše si dopodrobna představujte. Při zavazování jednotlivých uzlíků říkejte:

Prvním uzlem kouzlo začíná
Druhý uzel kouzlo uskutečňuje
Třetí uzel vše potvrdí
Čtvrtým uzlem sílu shromáždím
Pátým uzlem kouzlo ožije
Šestým uzlem kouzlo upevním
Sedmým uzlem události okořením
Osmý uzel bude osud
Devátý uzel mi dá, co je moje

Tímto jste všechnu energii zaměřili do vámi uvázaných uzlů. Je v nich uložena síla. Nyní si počkejte na ideální dobu uskutečnění svého snu. Pokud jde o něco, co chcete přivolat počkejte si na dobu, kdy měsíc dorůstá. Jestli se naopak potřebujete něčeho zbavit, třeba nadbytečných kil nebo milenců, vyčkejte doby, kdy měsíc ubývá.Provázek zatím schovejte tak, aby se ho nikdo jiný nedotýkal. Ve vhodnou dobu začněte rozvazovat uzly. Každý den jen jeden, po devět za sebou následujících dnů. Nutné je rozvazovat ve stejném pořadí, v jakém jste je zavazovali. Ne v opačném pořadí. Měli by jste tedy rozeznat jeden konec provázku od druhého. Při rozvazování se soustřeďte na to, co se má stát a uvolněte i třeba s výkřikem sílu. Toto kouzlo je velmi silné, proto si dobře rozmyslete, jak své přání budete formulovat. Pozor,může se totiž stát, že se vám splní doslova.

JAK ZÍSKAT LÁSKU
Když měsíc dorůstá, nejlépe v pátek , dvě hodiny po setmění si sedněte na klidné místo, tak, aby vás nikdo nerušil. Zapalte růžovou svíci, před ní položte mušli naplněnou levandulí, kořen zázvoru , růžovou růži a kousek růžového křemene. V klidu se uvolněte a nespěchejte. Dívejte se do plamene a představujte si muže. Pak si představujte, jak by měl vypadat. Nemějte však na mysli nikoho konkrétního! Potom si v ruce ušijte pytlíček z růžového přírodního materiálu. Do něj vložte čtyři lístky z připravené růže, špetku levandule, kousek kořene zázvoru a kousek růžového křemene. Amulet dobře ovažte růžovou nití a zavažte devíti uzlíky. Při každém vázání uzlíku vyřkněte vlastnost, kterou by podle vás měl váš budoucí milovaný mít. Buďte při tom razantní a důrazná.

Nakonec tento škapulíř podržte nad plamenem, aby se očistil, ale aby nezačal doutnat a při tom říkejte: „Venuše, mocná bohyně, vyslechni moji prosbu, pomoz mi obdařit tento amulet svou silou. Dovol mi přivábit lásku tím nejlepším způsobem. Slibuji vděčnost za veškerou lásku v mém životě. Sílu, kterou mi láska dodá, předám těm, kdo ji potřebují. Staniž se!“.Takto získaný amulet má velikou sílu.Jeho účinky jsou proto různé. Musíte přesně vědět, co chcete, protože se vám mohou začít dvořit i muži, od kterých to nečekáte. Jakmile si však jednoho vyberete, musíte amulet okamžitě zničit. Nejlepší je, poslat ho po vodě. Pokud to neuděláte, začne mít opačné účinky a váš vyvolený vám uteče.

JAK ZÍSKAT MILENCE
Po dva týdny každý den potírejte práh a zárubně svých vchodových dveří do bytu solí. Přitom intenzivně myslete jaký by měl(a) být ten(ta), který(á) musí těmito dveřmi projít. Nepředstavujte si ale žádného konkrétního člověka. Představujte si tu bytost, jak stojí na prahu. Velmi brzo bude váš budoucí milovaný stát tam, kde jste mu určili. Najde si vás i kdyby měl objet celý svět.

JAK ULOVIT ŠTĚSTÍ A SPLNIT SI PŘÁNÍ
Toto kouzlo bychom měli dělat v době, kdy měsíc dorůstá. Budete potřebovat 4 červené a 4 zelené svíčky. Červené představují štěstí a lásku, zelené prosperitu a úspěch. Ale je možné použít i jiné barvy, které uvážíte, že jsou pro vaši potřebu právě vhodné. Dále si připravte sklenku vína a misku s ořechy nebo jedlými semínky, které budou symbolem růstu a kulatý oblázek. Svíčky rozestavte do kruhu tak, že se jejich barvy budou střídat, po směru kompasu. Na sever, severovýchod, východ, jihovýchod, jih, jihozápad, západ a severozápad. Doprostřed tohoto kruhu postavte sklenku vína a misku se semeny nebo ořechy. V levé ruce držte během celého rituálu kulatý oblázek, který představuje neustálý koloběh života a vesmír. Jako první zapalte severní svíčku , pak vstupte do středu kruhu a vhoďte jedno semínko do vína. Potom vyslovte své přání a současně ono semínko snězte. Tak pokračujte s i s dalšími sedmi svíčkami a postupujte při tom po směru hodinových ručiček. Můžete také své přání rozdělit na osm částí a pronést je tedy postupně , jak budete zapalovat jednotlivé svíčky. Až bude všech osm svíček zapáleno, posaďte se do středu svého hořícího kruhu. vypijte zbytek vína jako úlitbu světu a v ruce držte oblázek , který vám přinese potřebné štěstí. A to je vše. Teď už jen zbývá pevně věřit a vše jistě dobře dopadne.

NÁPOJ LÁSKY
Může vám i vašemu partnerovi zpříjemnit nejeden večer. Za jedno z nejúčinnějších afrodiziak byla v Anglii považována medovina. Pila se měsíc po svatbě, aby byl pár potentní. Všechny likéry a vína by však v tomto případě měly být požívány jen v malém množství, s přísadou trochy magie pro zvýšení účinku. Takže nyní co budete potřebovat k tomuto kouzlu: Jednu stříbrnou minci, několik listů bazalky a šalvěje dvě číše a trochu medoviny. Stříbrnou minci noste u sebe až do úplňku, pak ji vložte do dlaně a vystavte měsíčnímu úplňkovému světlu. . Zatímco se mince nabíjí měsíční energií, soustřeďte svou mysl na svého milence nebo milenku. Když přijde onen večer, kdy chcete šálek lásky použít, přejeďte stříbrnou mincí lístky šalvěje a bazalky . Tímto působením se energie měsíce přemístí do lektvaru. Vložte listy do číší tak, aby pokryly jejich dno a zalijte je medovinou. Nechte je hodinu vylouhovat. Pak nastala ta pravá chvíle, kdy nabídnete nápoj partnerovi i sobě. Pokud vámi připravenou pochoutku vypijete, chuť na milování se jistě dostaví a to u obou stejně rychle. Váš partner by o tom, co pije, měl však vědět!

KOUZLO, KTERÉ PŘIVOLÁVÁ SLÁVU A BOHATSTVÍ
K tomuto kouzlu budete potřebovat minci, nejlépe zlatou a jeden pár starých bot. Boty jsou totiž v mnoha zemích světa symbolem autority. Na některých anglosaských svatebních obřadech se prováděl rituál, kdy ženich dostal od otce nevěsty pár bot a jimi se dotknul hlavy nevěsty a tím si zaručil převedení mužské autority z otce na manžela. Boty, aby přinesly štěstí, musí být staré. Pak mají v sobě něco jako duši a mohou mít i magickou moc.

Ale přejdeme k samotnému kouzlu. O úplňkové noci nabijte vybraný peníz v dlani tak, že ho na určitou dobu podržíte v dlani na měsíčním světle. Při tom odříkávejte toto: „Co vidím, budiž zmnoženo, abych neměl nedostatek peněz“

Takto nabitou minci pak vložte do levé boty. Obujte si obě boty a ve směru hodinových ručiček v nich obejděte tři kolečka. Pak boty sundejte a dobře uložte na místo, kde se jich nikdo nedotkne. Uložte je do tvaru T. Tohle obcházení do kruhu dělejte tři dny po sobě i s ukládáním bot. Potom takto začarovanou minci dobře připevněte do bot, které často nosíte. Dokud tuhle minci neutratíte a budete ji v botě nosit, bude vám přinášet úspěch a bohatství.

KOUZLO NA PŘIVOLÁNÍ LÁSKY
Budete k němu potřebovat: Růžovou svíčku, špendlík, proužek papíru, červenou, zelenou a bílou stuhu a kousek vrbového proutku.

Tohle kouzlo je třeba dělat buď za úplňku, nebo když měsíc dorůstá, nejlépe v pátek, což je den zasvěcený Venuši a navíc v noci,kdy měsíc svítí. V duchu si představte podobu svého milence. Nikoho však konkrétního.Jeho jméno, které si vymyslete, vyryjte špendlíkem do růžové svíčky. Své vlastní jméno pak napište na proužek papíru, omotej ho stuhami tak, že vznikne něco jako pomlázka. při tom všem se stále soustřeďte na svého vysněného milence. Potom tuto pomlázku i svíčku vystavte měsíčnímu světlu a požádejte Venuši, aby vaší lásce požehnala. Pak svíčku zapalte a sledujte její plamen a v něm se soustřeďte na představu, že se se svou láskou držíte za ruce. Potom svou pomlázku z papíru a stuh omotejte kolem vrbového proutku a spojte je tak, že konce zakapejte voskem ze zapálené svíčky. Svíčku je třeba nechat dohořet. Vyrobenou pomlázku pak mějte u sebe celou noc. Druhý den stuhy rozpleťte a tak kouzlo vypustíte a přivoláte lásku.

RITUÁL ZIMNÍHO SLUNOVRATU PRO ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE
Kouzlo, které vás dnes naučím pochází z Ruska. Je to rituál zimního slunovratu a jeho působením si zajistíte snadnější cestu do nového roku a zimu prožijete v klidu a bez trápení. Zimní slunovrat je 21. prosince a v dřívějších dobách znamenal bod, kdy je třeba obrátit se a kráčet dopředu po kruhu. Protože Jul znamená kolo. K tomuto obřadu budeme potřebovat dvě malé cibule a sůl. Protože očišťují a usnadní nám tímto obdobím lehce projít a začít znovu. Dále budeme potřebovat dvě stříbrné březové větvičky. V Rusku se totiž bříza o Vánocích používala jako symbol znovuzrození. A jako poslední si budete muset k tomuto kouzlu opatřit tři bílé svíčky a dvě červené šňůrky.

V předvečer zimního slunovratu, tedy večer 20. prosince, zapalte svíčky. Udělejte si nikým nerušenou a příjemnou pohodu. Soustřeďte se na světlo svíček. Při tom oloupejte cibule a ovažte každou z nich červenou šňůrkou . Při tomto konání odříkávejte. „ Duchové minulosti a přítomnosti , držte na uzdě vše zlé, ať vládne harmonie a radost na přelomu dne.“ Ovázané cibule pak pověste nad přední i zadní dveře svého domova. pokud nemáte zadní dveře, pověste druhou cibuli na okno. To ovšem není vašemu kouzlení konec. Na štědrý den cibuli sundáte , posolíte ji a spálíte, nebo zahrabete do země. Což dá sice v zimě více práce, ale spálená cibule na štědrý den v domě není nic příjemného. Potom si k čelu přiložte stříbrné březové větvičky k, pak je svažte červenými šňůrkami, co byly na cibuli a pověste je nad pření i zadní dveře nebo okno místo cibule. Tak se dočkáte toho, že staré propustíte to nové bude lepší a příjemnější.

JAK PŘIVOLAT LÁSKU
Kouzlo pochází se staré Germánie. Růže tam byly symbolem mlčenlivosti a růže jsou také hlavní rekvizitou , která je k tomuto kouzlu potřeb. Záleží také na barvě růže.

Bílou růži nosili lidé, kteří spolu chtěli potají hovořit. Také to, co se v přítomnosti růží řeklo, nesmělo být vyzrazeno. zvlášť vyznání lásky. protože růže byla zasvěcena bohyni lásky, Venuši. O té se říká, že zčervenala, když ji spatřil Jupiter nahou v lázni a tak se z bílé růže stala červená. Kouzlo, které vám dnes prozradím, je určeno těm, kteří nemohou najít partnera svých snů. Tak tedy: Budete potřebovat červenou a bílou růži. Na papírek napište , jaký by měl být váš vysněný milenec nebo milenka. tento papírek potom zamotejte okolo ustřiženého pramínku svých vlasů. nyní vezmete obě růže a rozříznete jejich květ i stonek podélně napůl. Potom k sobě přiložte půlku červené a půlku bílé růže a svitek papíru s vlasy vložte mezi ně. Obě poloviny pak svažte růžovou stuhou dohromady , každou z nich polibte a vhoďte do plynoucí vody. Třeba do potoka. Zbylé dvě poloviny růží uložte do země a nakonec poproste Venuši, aby vašemu kouzlu požehnala.

JAK PŘITÁHNOUT PENÍZE
Peníze se k vám zaručeně pohrnou, když budete nosit na krku sedm zlatých prstýnků nebo kroužků.

RUNA PRO ŠŤASTNÉ ZPLOZENÍ DÍTĚTE
Namalujte dvě čáry kolmo na sebe, aby vytvořily takové X. Pod něj nakreslete druhé X tak, aby se vzájemně dotýkaly. Po pravé i levé straně uzavřete tento obrázek do dvou svislých čar. Zase tak, aby se těch namalovaných X dotýkaly. Jestli jste malovali správně, máte před sebou něco jako dvě mašličky pod sebou, které se vzájemně dotýkají. Tento amulet volá spojení matky a dítěte , plodnost, těhotenství a bezpečí ucelené rodiny. Ať vám přinese hodně štěstí.

SPLNĚNÍ PŘÁNÍ
Je to kouzlo, kterým lze vyřešit téměř cokoli. Ale znovu upozorňuji, že v magii je pokaždé něco za něco. Proto si dobře rozmyslete, co jste ochotni pro splněné přání obětovat a dejte dobrý pozor, až budete přání formulovat. Tohle kouzlo je nejlepší provádět za úplňku.Na kousek papíru si napište své přání tak, aby vyloučilo jakoukoli možnost, že by jeho splnění mohlo někomu ublížit. Tento papírek pak přiložte na srdce. Pokud ji nosíte, třeba do podprsenky. Zapalte bílou svíci a k ní si připravte misku na pálení papíru, peříčko, kamínek, sklenku s vodou a ještě jednu malou svíčku. Potom vezmete křídu a namalujete okolo sebe a připravených věcí magický kruh po směru hodinových ručiček, který vás bude ochraňovat. Od této chvíle z něj nesmíte za žádných okolností vystoupit až do skončení rituálu. v kruhu směrem na východ k okraji kruhu zevnitř položte peříčko a zvolejte: Volám vzduch, který dává poznání.

Na jih položte malou svíčku a zvolejte. Volám oheň, který očišťuje.

Na západ dejte misku s vodou a říkejte Volám vodu, která odplavuje a s položením kamínku na sever říkejte Volám zemi, která hojí. Pomozte mi!

Potom si klekněte a dívejte se do plamene a soustřeďte se na své přání. Plně ho prožijte a představte do nejmenších podrobností. Nespěchejte. Pak vyndejte své přání a zapalte ho od svíčky.Dívejte se jak hoří a říkejte: “Vesmírná sílo a sílo přírody , pomozte mi dosáhnout mého cíle. Nechť vzduch moji hlavu pročistí, nechť voda přinese nový život, nechť země mi dá stabilitu a sílu , nechť oheň mi dá svou sílu a energii a odnese moje přání jako proužek dýmu k božské moci. S vírou v moudrost přírody a sílu vyššího dobra děkuji za pomoc a říkám staniž se.“ Teď musíte poděkovat všem živlům stejně, jako jste je přivolali se slovy „propouštím a děkuji...“V kruhu zůstaňte jak dlouho chcete. Poté otevřete kruh tak, že po objedete rukou jeho obvod proti směru hodinových ručiček a vystupte. Bílou svíci je však třeba nechat dohořet.

KOUZLO PRO KRÁSNÉ DNY

Pro milovníky magických obřadů mám jedno kouzlo, které vám může přinést jasné a sladké sny. Budete při tom pracovat s bylinkami, které už od pradávna k čarodějkám patřily. Používaly se ostatně v každé kultuře k různým účelům. Zajímavé je, že každá oblast měla své vlastní rostliny k utišení bolesti, srážení horečky, proto nevolnosti i pro dobrý spánek. Dnes si takové bylinky můžete koupit v obchodě, ale vždy se ujistěte, že nakupujete ty správné a od těch správných lidí. Bylinky totiž velmi snadno přebírají energii toho, kdo je nasbíral. Dostanete teď recept na bezpečný, jednoduchý a účinný nápoj, který vám pomůže usnout a přinese hezké sny.

Na šálek čaje budete potřebovat jednu lžičku sušených heřmánkových kvítků, půl lžičky sušených mátových lístků, špetku práškového zázvoru a špetku muškátového oříšku v prášku. To vše dejte do misky a přidejte 300ml vařící vody. Směs nechejte pár minut vylouhovat a při tom zpívejte tato slova: „Sladké bylinky na spaní v tomto čaji smíchané, naplňte mne a přineste mi sny nezdané. Ať výborně zachutná mi ten výluh koření s květinami a med s citronem přidaný.

Čaj potom přeceďte do čistého hrnečku a pijte ho teplý nebo studený, s přísadou citronu a medu. I malé množství této kouzelné tekutiny vám pomůže rychleji usnout a vyjasní vaše sny.

Kouzla Odvolávací

OCHRANA PROTI NEPŘÁTELŮM
Každému z vás se může čas od času stát, že se ocitne v kolektivu, nebo ve společnosti, která se k vám chová nepřátelsky. To je velmi zlé. Jste nuceni čelit atmosféře, ve které je vám pěkně dusno. Není ale třeba se dlouho trápit. Mám pro vás radu.
Napište si na kousek papírku: Ať se vrátí ďábelské oko zpět svému majiteli! Papírek si zvěste okolo krku nebo si jej třeba zastrčte do podprsenky, pokud jí nosíte. Pokud chcete svůj triumf ještě umocnit a získat zpět ztracenou rovnováhu co nejrychleji, Představte si všechny dotyčné ve společnosti bez oblečení. Pěkně si je jednoho po druhém postupně svlékněte. Uvidíte, že všichni velmi rychle znejistí. Jenom se hlavně nesmíte začít smát. Asi by vaše chování opět nebylo pochopeno. A ta nejdůležitější rada na konec. Nikomu při tom nepřejte nic zlého ani škodolibého. Na celou věc se dívejte s láskou, pozitivně a s humorem.

Kouzla pro sebezdokonalování
JAK POZNAT SÁM SEBE
Pokud chcete, aby se z vás jednou stala opravdu čarodějnice nebo čaroděj první kategorie, tedy ten nejlepší z nejlepších, chce to pracovat hlavně a především sám na sobě. Přesto, že magii může provozovat každý, nic není za darmo a v magii to , jak už jsem dnes říkala, platí dvojnásob.
Chcete-li mít opravdu velkou osobní sílu a třeba i pomáhat druhým, musíte nejprve dokonale poznat sami sebe. To možná znáte i vy všichni, kteří jste četli nebo viděli Harryho Pottera. I on tohle musel dokázat. A protože , jak doufám, nejste žádní mudlové, prozradím vám dnes perfektní techniku, která vám ukáže vaši vnitřní sílu. I na průčelí známé věštírny v Delfách je napsáno : Poznej sám sebe. Tím, že se budete zabývat vlastními úspěchy a chybami, o kterých víte jen vy, dokážete svůj život změnit k lepšímu. Možná to chce trošku trpělivosti a dost upřímnosti, ale stojí to za to. Zapalte zelenou svíčku a v jejím světle si prohlížejte svou vlastní aktuální fotografii. Když pocítíte spojení s obrázkem, vezměte kus papíru a po délce ho přeložte. Na levou stranu napište všechny věci, které jste kdy chtěli udělat , ať už jste je stihli nebo ne. Na pravé straně vytvořte seznam věcí, ve kterých jste neuspěli a napište proč. Máte-li pocit, že je seznam hotový, obraťte se znovu ke svému obrázku a řekněte mu, jak dobří jste byli i přes své neúspěchy. Buďte pozitivní. Vyberte pak jeden z nesplněných plánů a slavnostně slibte, že co nejdříve podniknete první kroky k jeho uskutečnění. Pak zhasněte svíčku, zabalte fotografii do napsaného seznamu, obojí vložte do červené obálky a tu schovejte do prádelníku na dobu jednoho měsíce. Tento postup pak opakujte častěji. Uvidíte, že už za rok bude vaše osobní síla obrovská.

Obřady a rituály
RITUÁL ŽEHNÁNÍ RÝŽÍ (feng-šuej) aneb Jak vyhnat zlé duchy
Žehnání rýží se provádí po obvodu nemovitosti a energeticky povznáší celou nemovitost.Při správné aplikaci tento rituál očisťuje a mění energii všech třech říších:
1) Váš pozemek
2) Vašeho domu
3) Vás

Potřeby pro žehnání rýží:
Velkou mísu-třeba mísa na salát, Dva nebo více kg nevařené rýže(podle toho jak je nemovitost rozlehlá). Použijte rýži normální, nikoliv minutovou nebo instantní, asi čtvrtinu čajové lžičky rumělkové červeně, nově koupenou,neotevřenou láhev vysoce procentního alkoholu

Příprava rýže:
1. Devětkrát odříkat mantru zklidnění srdce Gaté gaté,para gaté,para sam gaté,bódy svá
2. Naplńte velkou mísu do tří čtvrtin rýží
3. Přidejte do rýže rumělkovou červeń( rumělková červeň pomáhá posíli směs,aby odehnala z nemovitosti negativní duchy a síly.
4. Přidejte do směsi devět dílů alkoholu(můžete devětkrát naplnit uzávěr láhve nebo devětkrát do mísy trochu odlít-devět dílů nemusí být stejné.Při přilévání alkoholu recitujte mantru Šest čistých slov OM MA NI PAD ME HUM
5. Smíchejte rýži,rumělkovou červeň a alkohol.Ženy používají prostředníček levé ruky,muži prostředníček pravé ruky.Při míchání rýže prostředníkem odříkejte Šest čistých slov OM MA NI PAD ME HUM 108krát.

Rozhazování rýže:
Vezmětze svou mísu rýže a jděte ke vstupu do nemovitosti.Toto je zpravidla místo,kde je příjezdová cesta k nemovitosti. U vstupu do nemvoitosti vyhoďte tři hrsti rýže co nejvýše,vzhůru do vzduchu. Pokaždé když vyhodíte hrst rýže,odříkejte Šest čistých slov OM MA NI PAD ME HUM. Odhoďte tři hrsti rýže starnou,rovnoběžně se zemí. S každým hozením opět odříkejte šest čistých slov. Hoďte tři hrsti rýže přímo dolů k zemi ,opět s každým hozením odříkejte Šest čistých slov.

Postupujte po obvodu nemovitosti po nebo proti směru hodinových ručiček-podle své volby.Kdekoliv budete mít intuitivní pocit,že je to potřeba,zastavte a rýží požehnejte: 3x vzhůru,3x do stran,3x k zemi(vždy odříkat při každém hodu šest čistých slov).

Na cestě kolem pozemku můžete kdykoliv zastavit hodit tři hrsti rýže proti čelním dveřím domu. Dokončete žehnání hozením tří finálních hrstí rýže vzhůru do vzduchu a požádejte o pžehnání nebes. Závěrečným krokem jsou tři tajemství posílení:cvrnkněte devětkrát stranou prostředníčkem a prsteníkem a devětkrát opakujte Šest čistých slov.

Házení vzhůru-pozvedá a čistí energii. Házení stranou- rozptylije a zbavuje problémů a negativity. Házení dolů- sází nové energie pro růst.

Odhozenou rýži je nejlépe ponechat 24 hodin,ale pokud cítíte potřebu můžete ji během tohoto období z cest smést. Pokud žijete v činžovním domě,můžete provést žehnání rýží po obvodu exteriéru domu,anebo po obvodu exteriéru bytu.U této alternativy se doporučuje rýže ponechat 24 hodin,než rýži vysajete.MAGICKÝ OBŘAD NA OSLAVU SVÁTKU ČARODĚJNIC

Pokud budete chtít v tuto noc tvořit víc než jen posedět u ohně a zazpívat si, je třeba dodržet jisté zákonitosti. Především si vytvořit magický kruh, který vás bude chránit před negativními silami.

Ten první sestavte třeba z kamenů . Dovnitř kruhu si nejdříve připravíte všechno potřebné. Především oltář. To může být malý stoleček, nebo třeba kámen. Pro Beltain na něj můžete položit tmavozelený ubrus , svíce ve stejné barvě a třeba květiny. Připravíte si také symboly pro čtyři zemské živly. Misku s vodou, kámen jako symbol země , peříčko jako symbol vzduchu a svíčku pro oheň. Uprostřed kruhu rozdělejte oheň. Po této přípravě mohou všichni účastníci obřadu vstoupit do kruhu z východní strany. Jejich počet by měl být lichý. Pokud tomu tak není, můžete s sebou vzít zvíře, které bude váš počet doplňovat. Určená čarodějka nebo čaroděj pak kruh zevnitř obtáhne k tomu určenou hůlkou po směru hodinových ručiček a to zase tak, že začne a skončí na východě. Od této chvíle už nikdo z kruhu nesmí vystoupit až do ukončení obřadu. Po uzavření kruhu se postavte do středu a vyvolejte živly. Na východ zvolejte: volám vzduch, který přináší pohyb a poznání. Na jih : Volám oheň, jenž očišťuje a proměňuje. Na západ: Volám vodu, která přináší čistotu a odplavuje. A Na sever : volám zemi , jenž hojí a pohlcuje. Pomozte nám. Každému živlu položte jeho symbol na světovou stranu, která mu přísluší. Pak už záleží jen na vás, co se v kruhu bude odehrávat. Pro tuto příležitost doporučuji třeba mít na připravených lístečcích napsány své špatné vlastnosti, kterých byste se rádi zbavili. Při obřadu si je znovu přečtete, rozloučíte se s nimi a spolu s lístečky je spálíte v ohni. Zbavujete se starého, abyste udělali místo novému. Pak si můžete společně zazpívat, nebo zahrát nějakou hru, to už záleží jen na vás. Na závěr nezapomeňte stejným způsobem, jako jste živly přivolali , zase je odvolat. Začnete jen slovy propouštím... atd. Poděkujte jim na závěr za pomoc. Propusťte také pátý živel, a to světlo, neboli ducha, který byl s vámi přítomen. Pak můžete kruh opět otevřít, tentokrát proti směru hodinových ručiček. Potom je možné z něj vystoupit opět směrem na východ. K celému obřadu přistupujte zodpovědně, ale to neznamená, že u toho nemůže být spousta legrace.

Amulety
Amulety mají v magii zvláštní význam. Každý prstýnek, který nosíte a máte k němu nějaký vztah, je vlastně amulet. Amulet je předmět, do něhož je vložena určitá síla, nebo který sílu vyzařuje tím, z čeho a jak byl stvořen.
Pokud vloženou informace přijme vaše druhé Já, vytvoříte kolem sebe energii, která vám pomůže zbavit se pocitů, které vás tíží. Budete kolem sebe nosit jakýsi ochranný obal. Tato kouzelná energie bude aktivována pouze tehdy, bude-li amulet vytvořen dobře a přijmete-li ho jako svou součást. Čím více věříte svému ochrannému předmětu, tím se jeho účinnost zvyšuje.

Nošení ochranných předmětů má tisíciletou tradici. Lidé si je vplétali do vlasů, nosili je v podobě náušnic, přívěsků i prstenů. Původní smysl šperků totiž nebyl ozdobný, ale ochranný. Jako amulet může působit i naše oblečení s patřičnými vzory nebo nápisy, nebo knoflíky, třásněmi a střapci. Pokud si vzpomenete na oděv indiánů, není náhoda, že ho vždy zdobí třásně. Kmitavý pohyb třásní totiž chrání před vlivem zlých duchů. Proto se také střapci zdobí postroje koní. Zlo nesnáší pohled na neustálý pohyb třásní, proto se raději odvrací. Také přezdobenost orientálních žen má hluboký smysl. Jejich nohy a ruce zvonivě cinkají šperky. Vypadají velmi exoticky a eroticky, protože podtrhují ženskost. Ale jejich hlavní síla je v jemném vysokém zvuku, který vydávají. Chrání tak svou nositelku před zlými duchy, kteří tento zvuk přímo nesnášejí.

Musíte si ale uvědomit, že energie vložená do amuletu nemusí být vždy dobrá. Proto si opravdu rozmyslete, od koho takovou věc přijmete. Protože jak můžete vědět, že kolegyně, která vám s upřímným úsměvem věnuje plyšovou opičku jako talisman pro štěstí, to s vámi myslí dobře? A jestli vám opravdu přeje to, co říká? Taková roztomilá, ale neupřímně darovaná opička vám může způsobit mnoho problémů. Budou vás provázet neuvěřitelné náhody a smůla, způsobená právě tímto nenápadným předmětem, který vám daroval někdo, kdo na vás žárlí a úspěch vám nepřeje. Je lepší si proto talisman vytvořit sám, vlastní silou a vlastníma rukama.

Pentagram
Pentagram je významným magickým znamením. Je to pěticípá hvězda, nakreslená jedním tahem. Nazývá se také "planoucí hvězda mágů", nebo také 'muří noha'. Používá se nejen při čarování jako důležitý symbol, ale i jako ochrana, přinášející sílu a poznání. Pokud ho magik nosí na prsou - nakreslený červenou barvou na panenském pergamenu, přináší mu tu nejvyšší ochranu.
Symbolem bílé magie je pentagram, jehož jedna špička směřuje nahoru a uvnitř je umístěna lidská postava s rozpaženýma rukama a roztaženýma nohama. Pět cípů pentagramu znamená koloběh světa a lidského života. Zrození, zrání, dospělost, stárnutí a smrt.

V černé magii se také pentagram používá, ale obrácený - jeden z cípů směřuje dolů, a uvnitř je zakreslena hlava mendeského kozla sabatu. V obřadné magii musí být pentagram posvěcen, aby byl nasycen čtyřmi živly a světlem a při každé magické operaci jej musí mít mág zavěšen na prsou.

Pokud malujete pentagram pro vyvolání čehokoli, kreslete ho od horního cípu směrem vlevo dolů. Pokud potřebujete pentagram pro zapuzení, začněte pravým dolním cípem směrem k vrcholu pentagramu. Pentagram je pro mágy totéž co pro křesťany kříž. Říká se, že jeho úplné pochopení je klíčem obou světů. Je to absolutní filosofie a absolutní přírodní věda.
 

« Zpět