Zajímavosti

Svatý Mikuláš

Určitě se mnou budete souhlasit, že hned po Ježíškovi a Jágrovi je pro naše děti největší hvězdou Mikuláš. Opravdický svatý Mikuláš se narodil kolem roku 280-286 v Patrasu v Řecku. Zemřel 6. prosince někdy v letech 345-351. Jeho ostatky jsou uchovány v Bazilice sv. Mikuláše ve městě Bari v Apulii.
Tamější obyvatelé slaví svého Mikuláše každý rok 8. května ohromnou slavností na moři. Z jeho života se ví málo faktů, ale zato kolem něj panuje spousta legend. Historicky doloženo je, že Mikuláš se stal kolem roku 300 jako mladý muž biskupem. Poté byl jako křesťan pronásledován , dostal se do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán mučením vystoupil roku 325 na slavném koncilu Nicejském. Více se o jeho působení neví. Ale legendy , které se o něm vyprávějí stojí za to.

Mikuláš je znázorněn téměř vždy jako starý biskup s plnovousem. a nejčastěji mívá u sebe tři zlaté koule na knize. To se vztahuje k legendě, podle které jeden šlechtic poslal své tři dcery do veřejného domu, aby si vydělali jako nevěstky na věno ke svatbě.Mikuláš však hodil oknem v noci třem mladým ženám po jednom sáčku se zlaťáky, takže mohli ukončit svou činnost a vdát se. Místo tří koulí mívá Mikuláš také tři váčky na peníze, tři zlaté pruty, tři pytlíky, tři chleby, tři kameny nebo tři zlatá jablka. Slavná žákovská legenda zase popisuje, jak Mikuláš ochránil tři žáky před tím, aby je zlý hostinský, ke kterému zašli, nezabil a nenaložil do soli. Proto je Mikuláš také znázorňován s nakládacím sudem, v němž sedí tři mládenci. A ještě jiná pověst vypráví o tom, jak Mikuláš pomohl lodi, která se dostala na moři do tísně a námořníci té lodi ho vzývali. Obyčej, který známe dnes, že Mikuláš chodí obdarovávat děti, vznikl v 10. století v Německu. To zřejmě zapříčinila takzvaná biskupská hra, která se hrála v klášterních školách. Vždy jednou v roce přebíral jeden z žáků funkci opata nebo biskupa a vládl nad klášterem a školou. Nejprve se tato hra konala v den neviňátek 28. prosince a ve 13. století byla přeložena na den sv. Mikuláše. Takže teď už o tomto svatém víte dost. A pokud vaše ratolesti budou chtít nebeskou návštěvu letos, místo obligátní básničky, oslnit svými znalostmi, tak jim poraďte, že Svatý Mikuláš byl mimo jiné patronem Ruska, Lotrinska, dětí, panen, poutníků a cestujících, advokátů, soudců, notářů, obchodníků, lékárníků, hostinských, lodníků, námořníků, řezníků, lihovarníků, kameníků, knihařů, hasičů, zajatců, patronem pro šťastnou svatbu, ke znovuzískání ukradených předmětů, proti zlodějům.
 

« Zpět