Zajímavosti

Nikola Tesla

Technicky založení lidé obvykle příliš neslyší na záhady a hluboké esoterické myšlenky. Ale existují i výjimky. O to jsou tito lidé cennější. Jednou z nich byl i známý vynálezce Chorvat Nikola Tesla. Žil v letech 1856- 1943. Značnou číst života strávil v USA, kde se díky svým vynálezům zapsal do historie techniky.
Zabýval se mimo jiné bezdrátovou telegrafií a patřil k prvním propagátorům střídavého proudu. Ale ve své době byl tento trošku podivínský muž znám také věcmi, o kterých se dnes už příliš neví a ani vědci pro ně nemají uspokojivé vysvětlení dodnes. Tak například podle očitých svědků dokázal pouhým lusknutím prstů vyčarovat ve zlomku vteřiny zářící kouli, kterou pak klidně držel v ruce , ukládal ji do kapsy, do vlasů nebo dřevěné bedny a nechal ji dokonce i pochovat v rukou hostů. Tahle koule vypadala jako složena z plamenných jazyků, nikde nezanechala ani stopu popálení a zmizela náhle , jako se objevila. Jinou záhadou byla Teslova schopnost odolat elektrickému proudu o vysokém napětí. Vstoupil například na plošinu, kde na které pěd tím nechal zabít pokusné zvíře elektrickým proudem o napětí tisíc voltů. Přestože Teslovým tělem procházely dva miliony voltů a že jeho siluetu tvořily ohnivé plamínky, nic se mu nestalo. V roce 18987 dokonce v New Yorku nechtěně imitoval zemětřesení. Dokázal, že se v širokém okolí roztřásly všechny budovy, praskala okenní skla a lidé zděšeně pobíhali po ulicích. Šlo jen o Nikolův pokus s elektromechanickým oscilátorem. Také Nikolův obdivovatel a přítel Mark Twain na vlastní kůži mohl vyzkoušet jeho vynálezy. Nikola Tesla sestrojil desku, která po otočení vypínače začala rychle ale potichu kmitat. Twain si na ni stoupl, aniž tušil, co ho čeká. Tesla ho upozornil, že na desce má setrvat jen do doby, než mu dá znamení. Twainovi se ale veselé hopsání a pohupování velmi líbilo a nad přítelovým varováním jen mával rukou. Najednou ho však humor přešel a co nejrychleji pádil na záchod. Tesla se mohl potrhat smíchy, protože o projímavých účincích své desky dobře věděl. Součástí takových jeho tajuplných představení bylo také předvádění světla bez zdroje. Šlo prý při tom o nádhernou a velmi zvláštní záři, která dokázala zalít celou jeho laboratoř na Páté avenue. I když od doby Nikoly Tesly věda značně postoupila, dodnes je řada jeho vynálezů pro vědce záhadou. Jeho poznámkám není schopen nikdo porozumět a navíc část z nich zabavily americké vojenské úřady s tím, že spadají do jejich kompetence.
 

« Zpět