Zajímavosti

Druidové

Slovo Druid je odvozeno z keltštiny a znamená „velmi učený“. Druidové byli keltští kněží , kteří v Galii(tj. v dnešní Francii) a v Británii působili jako soudci, učitelé, léčitelé a věštci. Dodnes je obklopuje veliké tajemství.
Nemáme totiž o nich mnoho informací. Jen někteří staří řečtí a římští autoři se o nich zmiňují ve spisech psaných ve 2. století př.n.l.a ve 4. století n.l. Tak se lidé dozvěděli například o druidském obřadu sbírání jmelí z dubu, což byl posvátný strom Druidů. Šestého dne novoluní vyšplhal bíle oděný kněz na dub a odťal z něj zlatým srpem snítku jmelí. Pokud ji někdo zachytil dříve, než se dotkla země , byla užívána k rituálu plodnosti. Z toho také nejspíš vzniknul zvyk, který se udržuje dodnes, že se lidé na vánoce políbí pod snítkou jmelí. Kult, nebo jakési náboženství Druidů bylo uctíváno po celé západní a střední Evropě. Jeho nejhlubší tajemství byla známa jen zasvěcencům, kteří zůstávali u Druidů v učení až 20 let. Obřady se konaly jednou za rok v posvátných hájích, kde se Druidové scházeli a údajně používali magické síly. Dokázali měnit počasí, objevovali se ve zvířecí podobě, předpovídali budoucnost a dokázali se stát neviditelnými. Pomocí hadího vejce nebo křišťálové koule prý šířili i smrtící čáry. Druidové si v hájích ve skalách budovali své svatyně, kde střežili posvátný oheň. Podstatou jejich kultu bylo uctívání přírody. Uctívali mužské a ženské božství.Tedy velkého otce a velkou matku. Kromě kněží měli tedy Druidové i kněžky, které byly zavázány přísnou cudností. Tvrdí se o nich, že přinášeli i lidské oběti, ale prokázáno to není. Druidismus je takovou esoterickou formou pohanského náboženství. Nejvyšší bůh se nazýval Dites. Konec Druidů se datuje na rok 61 po Kristu , kdy Římané vyvraždili všechny druidské kněze přímo v centru druidského náboženství. Bylo to nedaleko pobřeží Walesu v keltské ostrovní pevnosti Mona. Římští dobyvatelé nezapomněli vymítit také posvátné druidské dubové háje. Škoda, že o Druidech nevíme víc. Ale možná v nás stále pozůstatky jejich zvyků zůstávají. Druidská novoroční slavnost Samain, kdy s prý po zemi potulovaly nadpřirozené bytosti prý je základem dnešního angloamerického Hallowenu. A od Druidské úcty k posvátným stromům je také odvozeno naše klepání na dřevo pro štěstí.
 

« Zpět