Duchové & energie

Alena Horká: Světelné koule (Spirit 44/2004)

Jak se zdá, záhadné světelné koule, které se nám občas mohou vyskytnout na pořízených fotografiích, jsou celosvětovou záhadologickou hádankou! Jedná se o málo známý a zatím neprobádaný fenomén. Se zvláštními svtelnými koulemi nebo částicemi na fotografiích se totiž od určité doby také setkávám a postupně jsem získala zajímavé a a překvapující poznatky a zkušenosti.
Když jsme v létě roku 2003 s mým kolegou Kamilem Pokorným z badatelské společnosti Agartha Brno poprvé tyto světelné částice vyfotografovali v podzemních labyrintech Stránská skála v Brně , nevěřili jsme vlastním očím, co se nám na fotografiích objevilo. Bylo to velké množství bílých světelných koulí různých velikostí a struktur .

Od té doby tyto světelné útvary a formace dokážeme nezávisle na sobě vyfotografovat kdykoli a kdekoli, v podzemích i v jeskyních, na záhadných místech, na hradech a zámcích, v lese ale i v městských parcích nebo na náměstích a také v místnostech domů. Přitom vůbec nezáleží na tom, jaký fotoaparát použijeme, jestli digitální nebo klasický a jaký zvolíme film.

Problematikou tohoto jevu se dokonce zabývají dokonce i týmy badatelů všude na světě. V anglicky mluvících zemích se záhadným světelným částicím na fotografiích říká "orbs" a česky se označujíobvykle názvem "orby". Vypadají jako částice prachu , kapky vody nebo smítka či kuličky. Badatelé prováděli již nejrůznější experimenty s použitím několika druhů digitálních fotoaparátů i s fotoaparáty klasickými, s filmy různé citlivosti, pokusy s prachem a vodou. Chtěli totiž vyloučit prach na čočkách fotoaparátů. Dále bylo zjišťováno, zda záhadné světelné orby vznikají telepatickým působením a k pokusům byla přizvána i různá média. Výsledky byly pokaždé jiné a velmi rozdílné, někdy se světelné částice na fotografiích objevovaly a jindy ne. Experimentů se zůčastňoval různý počet lidí a mimo jiné se ověřovalo, zda jsou tajemné orby schopné pohybu, jestli se objevují a mizí. Badatelé se domnívají, že tyto světelné částice nejsou duchové, ale jsou energií, která se přenáší z energetického zdroje do nějakého ducha, aby se mohly projevit. Podle názorů odborníků by to vysvětlovalo, proč jsou tyto částice kulaté. Na zálkadě zákonů fyziky totiž energie, která se převádí má opravdu přirozený tvar koule.

A jaké poznatky o těchto záhadných orbech jsme získali spolu s mým kolegou z badatelské společnosti Agartha my?

Je zajímavé, že i když se záhadami zabývám již mnoho let a fotografuji nejrůznější záhadná místa, krajiny i věci, nikdy se mi na fotografiích světelné kulaté částice-orby neobjevily.

Teprve až před tři čtvrtě rokem. Tehdy jsme je poprvé s kolegou vyfotografovali v podzemních labyrintech Stránská skála Brno. Zde je totiž soustředěn neobyčejně velký výskyt paranormálních jevů. A právě od této doby, kdy se zabýváme záhadami ještě intenzivněji a a také navštěvujeme různá záhadná místa , jsme schopni vyfotografovat tajemné orby na mnoha místech a v různých lokalitách. Kromě orbů často vyfotografujeme i další paranormální jevy, jako jsou mlhové formace, tváře lidí aj.

Podařilo se nám zjistit, že světelné částice na fotografiích jsou skutečně energie!

Energie materializované pomocí našeho bioplazmatického pole neboli aury. Bez naší přítomnosti by totiž orby nemohly vůbec vzniknout. Materializace probíhá velmi rychle, ve zlomcích sekundy, snížením kmutočtů aury. Orby se neuvěřitelně rychle pohybují , a to kmitavým pohybem. Zpozorovala jsem, že na několika mých snímcích navíc orby za sebou zanechávají bílou stopu. To je známka, že s ematerializují za rychlého pohybu.

Další náš poznatek je také zajímavý. Světelné částice-orby dokáží vyfotografovat zřejmě jen lidé s rozvinutými parapsychologickými a také mediálními schopnostmi.

Abych uvedla příklad: Moje známá fotografovala místnost, kde bylo pohromadě víc lidí A to svým vlastním klasickým fotoaparátem. Ona záhadné orby zatím nikdy nzachytila. Když ale tentokrát fotografovala naše společné známé, kde jsem byla přítomna i já, po vyvolání filmu žasla nad tím, proč se jí objevily na snímcích světelné koule a to ve větším počtu.

Teď je ale snad největší šokující odhalení. Mohou mít snad už i tolik záhadné orby jiný tvar než kouli? Ano, jsou to čtverce!

Je to prostě úžasné. Objevují se ve formě různě velkých, geometricky velmi přesných čtverečků. Vyfotografoval je , také v mé přítomnosti a to jednou večer, v lednu 2004, na ulici před domem, když byl právě venku sníh, můj známý. Použil při tom svůj kvalitní klasický fotoaparát značky Canomatik.

Tak tohle s emi zdá už opravdu příliš. A tady vlastně už neplatí ani zákony fyziky s tím, že energie, která se převádí, má tvar koule. Mohou zde tedy platit úplně jiné zákonitosti, a to zvláště v přípdě, pokud tato materializovaná energie , je inteligentní podstaty.

Tímto jsem získala další neuvěřitelnou zkušenost. Určitě je fenomén záhadných světelných orbů na fotografiích natolik fascinující energetický jev , že si jistě zasluhuje pozornost badatelů na celém světě.
 

« Zpět